Saturday, 6 July 2013

Kongsi Fail Antara Komputer Dengan Team Viewer 8
Team viewer juga adalah dalam kategori Remote Administration Tool (RAT) yang “sah” (legal). Ini kerana team viewer tidak seperti RAT yang “illegal” seperti Beast V2.07, shark, Prorat dan sebagainya kerana apabila seseorang itu ingin mengawal computer orang lain seperti shut down, mengambil data, gambar atau sebagainya, mereka ini perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pengguna computer itu dengan password yang berlainan setiap kali dua computer ini berinteraksi menggunakan internet.Team viewer ini sebuah perisian yang amat mudah digunakan, disamping perhubungan antara computer ini dapat dilakukan walaupun dengan jarak yang beribu-ribu batu.Dan pastinya ianya memerlukan rangkaian internet sebagai perantaraan perhubungan antara computer ini..

2) Install team viewer di komputer anda dan di komputer yang ingin dihubungkan


3) Open team viewer di kedua-dua computer


4) Isikan no ID dan password komputer yang ingin dihubungkan(server) ke komputer anda


5) Dan  klik “connect to partner”6) Done..


UPDATE :

Download Team Viewer di siniSyaif Zulzahari...

No comments:

Post a Comment